Home>Company>Business base


Business base

 

 • Head Office
  • 19F Uchisaiwaicho Heiwa Bldg., 1-5-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan
  • 03-5510-8911 (main) AM9:00-PM18:00
  • 03-5510-8912 (Fax)

  MAP

 • Tokyo Branch, Chiba Branch
  • 15F Uchisaiwaicho Heiwa Bldg., 1-5-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan

  MAP

 • Ikebukuro Office
  • NisiikebukuroTS Bld.2F, Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0021, Japan

  MAP

 • Tachikawa Branch
  • 2F Maruiwa Tachikawa Daini Bldg., 2-6-24 Nishikicho, Tachikawa-shi, Tokyo 190-0022 Japan

  MAP

 • Saitama Branch
  • 2F Matsukame Bldg. 4F, 1-50 Shitamachi, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0844 Japan

  MAP

 • Yokohama Branch, Shonan Branch
  • 11F Yokohama Creation Square (YCS) Bldg., 5-1 Sakaecho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0052 Japan

  MAP

 • Shizuoka Branch
  • 4F A Sekisuihaimu Bldg., 2-2-1 Inagawa, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8062 Japan

  MAP

 • East-Nagoya Branch, West-Nagoya Branch
  • 7F Parkside 1091 Bldg., 1-13-36 Izumi, Higashi-ku, Nagoya-shi, Aichi 461-0001 Japan

  MAP

 • Hokuriku Branch
  • 2F AGS Bldg., 2-13-23, Hirooka, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-0031 Japan

  MAP

 • Hokuriku Branch Toyama Sales Office
  • 4F Toyama Station Bldg., 1-1-12, Shintomitsucho, Toyama-shi, Toyama 930-0002 Japan

  MAP

 • North-Osaka Branch, South-Osaka Branch
  • 10F Osaka Sanshin Bldg., 1-1-2 Sonezaki, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0057 Japan

  MAP

 • Matsuyama Branch
  • 1F Matsuyama MC Bldg., 4-4-3 Chifunemachi, Matsuyama-shi, Ehime 790-0011 Japan

  MAP

 • Fukuoka Branch
  • 3F, Hakata Central Bldg., 1-9 Gobushochou, Hakata ku, Fukuoka shi, Fukuoka 812-0037 Japan

  MAP

 • Jouhoku Service Center
  • Puri tekku Bld.4F, 2-7-16 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo

  MAP

 • Jounan Service Center
  • Takara Bld.6F, 1-34-14 Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo

  MAP

 • Jyousai Service Center
  • Takara Bld.6F, 1-34-14 Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo

  MAP

 • Tachikawa Service Center
  • 2F Maruiwa Bldg. Tachikawa Daini, 2-6-24 Nishikicho, Tachikawa-shi, Tokyo

  MAP

 • Yokohama Service Center
  • 11F Yokohama Creation Square (YCS) Bldg., 5-1 Sakaecho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0052 Japan

  MAP

 • Atsugi Service Center
  • 11F Mitsuhashi Bldg. Annex 4F-B, 2-20 Tamura-machi, Atsukgi-shi, Kanagawa 243-0016 Japan

  MAP

 • Chiba Service Center
  • Sun Village 207, 4-30-8 Funabashi, Chiba ken, Funabashi-shi, Toho 273-0002 Japan

  MAP

 • Saitama Service Center
  • 2F Matsukame Bldg. 4F, 1-50 Shitamachi, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0844 Japan

  MAP

 • Tsukuba Service Center
  • 102 FIYAJU II, 1-2-2 Kenkyu Gakuen, Tsukuba-shi, Ibaraki

  MAP

 • Shizuoka Service Center
  • 4FA Kohara South Side Bldg., 2-2-1 Inagawa, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka

  MAP

 • Nagoya Service Center
  • 255 Nishigawaracho, Moriyama-ku, Nagoya-shi, Aichi

  MAP

 • Kanazawa Service Center
  • 2F AGS Bldg., 2-13-23, Hirooka, Kanazawa-shi, Ishikawa

  MAP

 • Kyoto Service Center
  • 1F, shichijou Bekkan, 476-1 Shichijou Dori Takakura Higashiiru zaimokuchou, Kyoto Shimogyou-ku, Kyoto 600-8146 Japan

  MAP

 • Osaka Kobe Service Center
  • Tamaki Soko, 5-71 Tamagusu warehouse Yoshinocho, Suita-shi, Osaka

  MAP

 • Matsuyama Service Center
  • 1F Matsuyama MC Bldg., 4-4-3 Chifunemachi, Matsuyama-shi, Ehime

  MAP

 • Fukuoka Service Center
  • 3F, Hakata Central Bldg., 1-9 Gobushochou, Hakata ku, Fukuoka shi, Fukuoka 812-0037 Japan

  MAP

 • Tokyo Logistics Center
  • 6-46-9 Higashikasai, Edogawa-ku, Tokyo

  MAP

 • Aichi Logistics Center
  • 255 Nishigawaracho, Moriyama-ku, Nagoya-shi, Aichi

  MAP

 • Osaka Logistics Center
  • Tamaki Soko, 5-71 Yoshinocho, Suita-shi, Osaka

  MAP

 • Customer service center
  • 19F Uchisaiwaicho Heiwa Bldg., 1-5-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan

  MAP

ページトップへ